Verzekeringen

Vrije keus

Omdat hier nog wel eens misverstanden over bestaan wil ik u er graag op wijzen dat, ook als u verzekerd bent bij een van de bekende verzekerings maatschappijen u vrij bent in de keuze welke uitvaartonderneming u kiest.

Wij bij Marion Polman Uitvaart begeleiding zullen u graag bijstaan in deze moeilijke en belangrijke periode.

Ongeacht waar u verzekerd bent, heeft u altijd de keus zelf een uitvaartbegeleider te kiezen.

Duidelijk en open

Over de kosten van een uitvaart wil ik altijd zo helder en duidelijk mogelijk zijn. Hoewel het niet gebruikelijk is hierover meteen te beginnen zal ik u informeren zodat u niet voor onverwachte verrassingen komt te staan.

De kosten van een uitvaart zijn afhankelijk van verschillende factoren:

Wat doet u allemaal zelf?
Het aantal genodigden/belangstellenden
Welke eventuele locatie kiest u voor de plechtigheid?
Gaat u adverteren? En zo ja, welke krant?

Uitvaart Zutphen. Marion Polman Uitvaart
Uitvaart Zutphen. Marion Polman Uitvaart

Verzekering

2 soorten verzekeringen

Veel mensen hebben ooit een keer een verzekering afgesloten en gaan er vanuit dat deze verzekering de kosten dekt. De keuze voor een uitvaartondernemer staat bij alle verzekeringen vrij, het is aan te bevelen dat u voor een optimale begeleiding een uitvaartbegeleider uitkiest die bij u past.

Bij een Kapitaalverzekering krijgt u een geldbedrag uitgekeerd. Dit bedrag kunt u vrij besteden.

Bij een Naturaverzekering bent u verzekerd voor een vaststaand pakket diensten. Meestal is dit een gestandariseerd pakket en als u iets buiten dit pakket geregeld wilt hebben moet u vaak bijbetalen. De ervaring leert dat in de meeste gevallen de uiteindelijke prijs niet veel zal afwijken indien u besluit uw uitvaart te laten verzorgen door Marion Polman Uitvaartbegeleiding.

Indien u verzekerd bent neemt Marion met de verzekeringsmaatschappij zo snel mogelijk contact op om deze in kennis te stellen van het overlijden en mede te delen door wie u de uitvaart laat verzorgen.

Ook zorgt Marion ervoor dat de uitkering soepel met de betreffende verzekering geregeld wordt. Ook hierover hoeft u zich geen zorgen te maken.